• PDF

Методическое обеспечение кафедры "Электротехника":

1. Методичні вказівки до підготовки к заняттям по електротехнічним дисциплінам. Розділ "Мікропроцесорна техніка" / О. О. Шавьолкін, С. С. Багдасарян - Донецьк: ДонНТУ, 2004 - 68с. скачать

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Перетворювальна техніка" (для студентів електротехнічних спеціальностей). /В.І. Костенко, О.О. Шавьолкін, О.О. Білобородько. Донецьк: ДонНТУ, 2002. скачать

3. Методичні вказівки до лабораторних та розрахунково-графічних робіт. (для студентів неелектротехнічних спеціальностей). Розділ "Електропривод"/О.О. Шавьолкін, О.М. Рак - Донецьк: ДонДТУ, 2001. скачать

4. Методичні вказівки до виконання лабораторних і розрахунково-графічних робіт з курсу "Електропостачання промислових підприємств" (для студентів неелектротехнічних спеціальностей)/С.С. Багдасарян, Н.Л. Тютюнник. Донецьк: ДонНТУ, 2002 скачать

5. Методичні вказівки до лабораторних та розрахунково-графічних робіт по курсу "Перетворювальна техніка"/О.О. Шавьолкін, Є.Б. Ковальов - Донецьк: ДонДТУ,2001. скачать

6. Методичні вказівки до виконання лабораторних і розрахунково – графічних робіт по електротехнічним дисциплінам. Розділ "Мікропроцесорна техніка" / О. О. Шавьолкін, О.О. Білобородько, Д.М. Мірошнік - Донецьк: ДонНТУ, 2004. скачать

7. Методичні вказівки до лабораторних робіт з електротехнічних дисциплін. Розділи "Електричні кола", "Електричні машини" (для студентів неелектротехнічних спеціальностей)/Укладачі: О.О. Шавьолкін, О.М. Рак, В.О. Сажин та ін. - Донецьк: ДонНТУ, 2001.- 63 с. скачать

8. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Електричні кола” (для студентів неелектротехнічних спеціальностей). /В. І. Костенко, О. О. Шавьолкін, О. М. Рак, В. О. Сажин, Н. Л. Тютюнник. Донецьк: ДонНТУ, 2002 скачать

9. Методичні вказівки до виконання лабораторних і розрахунково-графічних робіт з курсу “Автоматизація технологічних процесів і мікропроцесорна техніка” (для студентів неелектротехнічних спеціальностей). /С. С. Багдасарян, Н. Л. Тютюнник. Донецьк: ДонНТУ, 2003. скачать

10. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Електроніка” (для студентів неелектротехнічних спеціальностей). / О.О.Шавьолкін, А.О.Чурсінова, В.Д.Пронін, О.О.Білобородько. Донецьк: ДонНТУ, 2003. скачать

11. Методичні вказівки до лабораторних та розрахунково-графічної роботи з електротехнічних дисциплін. Розділ “Основи електроніки”(для студентів неелектротехнічних спеціальностей). Шавьолкін О.О., Чурсінова А.О., Пронін В.Д., Тютюнник Н.Л., Білобородько О.О.. Донецьк: ДонНТУ, 2003. скачать

12. Методичні вказівки до виконання лабораторних і розрахунково-графічних робіт з курсу “Теоретичні основи електротехніки” (для студентів усіх форм навчання) / О.О.Шавьолкін, В.Д.Пронін, А.О.Чурсінова, Н.Л.Тютюнник, О.О.Білобородько, Д.М.Мірошник. Донецьк: ДонНТУ, 2005. скачать

13. Курс «Електротехніки». Розділ перший «Електричні кола». Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (для студентів неелектротехнічних спеціальностей). В.І. Костенко, В.Д. Пронін, О.М. Рак, В.О. Сажин, Н.Л. Тютюнник. Донецьк: ДонНТУ, 2006. скачать

14. Методичні вказівки до виконання домашніх розрахунково-графічних робіт і практичних занять з курсу «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ» (для студентів спеціальностей МЕМ, ЕНМ) / Є.С.Траубе, В.Г.Міргородський, В.Д.Пронін, О.О. Шавьолкін, Д.М.Мірошник, Н.Л.Тютюнник. Донецьк: ДонНТУ, 2007р. скачать

15. Методичні вказівки до розрахунково-графічних робіт з курсу “Електротехніка” за розділом “Електричні кола” (для студентів неелектротехнічних спеціальностей) /В.І.Костенко, О.О.Шавьолкін, Н.Л.Тютюнник. Донецьк: ДонНТУ, 2006. скачать

16. КУРСОВА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ: “РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КІЛ У СИСТЕМІ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ ТЕПЛОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ” скачать

17. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Основи електроніки, перетворювальної та мікропроцесорної техніки” (для студентів напрямку “Енергетика”) скачать

Методическое обеспечение кафедры "Электропривод и автоматизация промышленных установок"

1. Методические указания к лабораторным и практическим занятиям по дисциплине «Вычислительная техника и программирование» (для студентов специальности 6.050702.03) / Сост. Г.Г. Измайлов, Г.С. Чекавский, Р.В. Федоряк, О.В. Песковатская скачать

2. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “ Математичні методи в електротехницi” (для студентів спеціальності 6.050702.03 “Електромеханічні системи автоматизації і електропривод”) / Укл.: О.В.Песковатська – Донецьк: ДонНТУ, 2010. – 35 с. скачать

3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Математичні методи в електротехниці” (для студентів спеціальності 6.050702.03)/ Укл.: О.І.Толочко, О.В.Песковатська, Г.С.Чекавський. скачать

4. Методичні вказівки до лабораторних і практичних робіт з курсу “Моделювання електромеханічних систем” (для студентів спеціальності 7.0922.03). Розділ 2 “Моделювання систем електроприводу змінного струму” / Укл.: О. І. Толочко, Г. С. Чекавський, О. В. Песковатська. скачать

5. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Моделювання електромеханічних систем” (для студентів спеціальності 7.0922.03) / Укл.: О. І. Толочко, Г. С. Чекавський, Р.В.Федоряк, О. В. Песковатська, В.Ю.Марінічев. скачать

6. Методичні вказівки до лабораторних і практичних робіт з курсу “Автоматизація досліджень, проектування електромеханічних систем” (для студентів спеціальності 7.0922.03 очно-заочної форми навчання) / Укл.: О. І. Толочко, О. В. Песковатська. скачать

7. Методичні вказівки до лабораторних і практичних робіт з курсу “Автоматизація досліджень, проектування електромеханічних систем” (для студентів спеціальності 7.0922.03 очно-заочної форми навчання) / Укл.: О. І. Толочко, О. В. Песковатська. скачать

8. Методичний посібник до самостійної роботи з дисципліни “Моделювання електромеханічних систем” (для студентів спеціальності 7.0922.03 очно-заочної форми навчання). / Укл.: О.І. Толочко, Г.С. Чекавський, О.В. Песковатська, П.І. Розкаряка. скачать

9. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Введення в інформатику» (для студентів спеціальності 6.0922.03 очно-заочної форми навчання)/ Укл.: О.І. Толочко, Г.С. Чекавський, О.В. Песковатська. скачать

Методическое обеспечение кафедры "Электрические системы":

Данный текст доступен только для авторизованных пользователей сайта. Войти. Регистрация.

Методическое обеспечение кафедры "Электрические станции":

Данный текст доступен только для авторизованных пользователей сайта. Войти. Регистрация.

Методическое обеспечение кафедры "Электроснабжение промышленных предприятий и городов":

Данный текст доступен только для авторизованных пользователей сайта. Войти. Регистрация.

Методическое обеспечение кафедры "Электромеханика и ТОЭ":

Данный текст доступен только для авторизованных пользователей сайта. Войти. Регистрация.